Вашите сънища могат да спас


Вашите сънища могат да спас

Вашите сънища могат да спасят живота ви Как и защо вашите сънища ви предупреждават за всякакви опасности: земетресения, цунами, торнадо, бури, свличания на земни пластове, самолетни катастрофи, нападения, атентати, обири и т.н.

Търсене за:

Вашите сънища могат да спасят живота ви

Как и защо вашите сънища ви предупреждават за всякакви опасности: земетресения, цунами, торнадо, бури, свличания на земни пластове, самолетни катастрофи, нападения, атентати, обири и т.н.

iBookstore:  BULGARIA 

 AMAZON.COM (PRINTED) – AMAZON.CO.UK

ЗА АВТОРКАТА НА ТАЗИ КНИГА

Анна Манчини е французойка от италиански произход и живее в Париж. Тя е писател, коуч и лектор. Породен от семейната й среда, нейният интерес към света на сънищата се заражда още в ранна детска възраст.

В по-късен етап от живота ѝ, когато тя пише своята докторантска теза върху правото на патент за изобретение, един невероятен сън променя напълно живота ѝ. Този специален и много ясен сън ѝ разкрива решение на една от загадките от старото римско право, която много изследователи от цял свят не успявали да разкрият.

Противно на всичките ѝ очаквания, нейното откритие (за което тя дори не споменава, че е видяла в съня си) съвсем не е прието с ентусиазъм в университетските среди. И заради него тя е изгонена от университета и дори съветникът по дисертацията ѝ блокира по-нататъшната ѝ кариера като юрист. В този момент тя решава да се посвети изцяло на експериментирането и изследването на процеса на сънуване.

В продължение на много години тя наблюдава сънищата и хората, които сънуват. Прави експерименти, за да разбере, какво е влиянието на околната среда и здравословните навици върху съдържанието на сънищата им. За своите изследвания, тя използва също така и древни, непознати учения за човешката психика, които са достигнали до нас от древните юридически системи.

Благодарение на този оригинален метод на работа върху сънищата и с помощта на своите собствени сънища, които са я ръководили през целия изследователски процес, тя успява:

– да създаде един новаторски и ефикасен метод за тълкуване на сънищата;

  • да изработи техника, която ни позволява да задаваме въпроси на нашето подсъзнание и да получаваме от него отговори, независимо от темата;
  • да разбере, кои са благоприятните и неблагоприятните условия за появата на творчески сънища;
  • да открие и други факти, които улесняват живота, когато сме в будно състояние и повишават жизнеността на сънуващите.

През 1995 година в Приж тя създава изследователска асоциация „Innovative You (Ти Новаторът), където с помощта на други хора експериментира работните техники върху сънищата, които са резултат от дългогодишните ѝ изследвания.

Анна Манчини е написала много книги, списък на които можете да намерите на нейния интернет сайт:

www.amancini.com

Тя организира семинари, ръководи конференции и работи като коуч с други хора, за да могат и те да се научат да използват сънищата, да подобрят живота си във всякакъв аспект и да станат по-креативни. Тя преподава метода на тези съновни техники във Франция и в други страни и най-вече в отделите за изследвания и иновации към различни предпиятия.

Ако имате желание тя да стане ваш коуч, да организирате конференция, семинар, или обучение на темата за сънищата, свържете се с авторката :

Name(задължително)

Email(задължително)

Website

Comment(задължително)


© Buenos Books 2017